Nový územní plán umožní stavět rodinné domy na okraji Obory

11. 2. 2016  |  V pondělí 25. ledna 2016 proběhlo veřejné projednání návrhu nového územního plánu Poděbrad. Návrh byl zpracován v souladu s pokyny, které schválilo zastupitelstvo 30. května 2012. Už schválením těchto pokynů vyhovělo zastupitelstvo žádosti majitelů pozemků p.č. 30/35 a 30/36 v k.ú Polabec (PaeDr. Miroslav Káninský a Ing. Petr Báša), aby tyto pozemky (o více»

Pozvánka na seminář k městské mobilitě a na výstavu Města s dobrou adresou

17. 1. 2016  |  Zveme vás na výstavu Města s doboru adresou, která se koná v Poděbradech na kolonádě a na městském úřadě ve dnec 18.1.2016 až 5.2.2016. Více informací o výstavě zde: http://www.cyklokonference.cz/dobra-adresa/ Na závěr výstavy 4.2.2016 se koná také seminář k udržitelné městské mobilitě, na který jste také zváni. Více informací o semináři více»

Město by mělo více podporovat cyklodopravu

29. 9. 2015  |  Kola patří k Poděbradům jako gondoly k Benátkám a politika radnice by měla tuto skutečnost odrážet; na cyklisty se ale bohužel spíše zapomíná. Příkladem budiž poslední jednání zastupitelstva, které schválilo návrh nového statutu lázeňského místa Poděbrad: statut nejenže neobsahuje podporu nemotorové dopravy, která přitom významně napomáhá udržet klidný charakter lázeňského města, ale více»

Aktivní občanství nebo politická korupce?

5. 3. 2015  |  Dovolím si reagovat na článek pana Miloše Mikolandy s názvem „Ochrana přírody nebo ekoterorismus“ z minulého čísla PN. Podle autora článku jsem nedoložil tvrzení, že projekt čerpací stanice u OD Tesco prokazatelně zhorší životní prostředí. Budu tedy citovat z dokumentace EIA, části zabývající se vlivy na ovzduší: příspěvek k emisní zátěži NO2 0,021 μg.m-3, více»

Nový nadjezd prodlouží části obyvatel Poděbrad cestu do města. Sbírají podpisy pod petici a žádají zastupitelstvo o nápravu

15. 2. 2015  |  Projekt právě budovaného nadjezdu v Poděbradech původně obsahoval schodiště, město je ale z úsporných důvodů vypustilo. Obyvatelé Koutecké čtvrti nyní sepsali petici s požadavkem, aby se schody k nadjezdu vrátily nebo aby byl zachován přejezd pro pěší a cyklisty. Sebrali již 200 podpisů a jejich žádostí se bude ve středu zabývat zastupitelstvo města. Stavba více»

Proč si platíme politiky?

6. 2. 2015  |  Redakce PN mě požádala o krátké vyjádření k projektu čerpací stanice u OD Tesco, který realizuje společnost Benzina. Přední Lhota je vesnice rozdělená na dvě části silnicí první třídy, po které denně projede až 10.000 automobilů. Z nich velká část jsou kamiony. Důsledkem toho je nadlimitní úroveň hluku, která má prokazatelný vliv více»

Vyúčtování volební kampaně ke komunálním volbám 2014

10. 1. 2015  |  Předkládáme vyúčtování volební kampaně před komunálními volbami v Poděbradech v říjnu 2014: Příjmy: Rozpočet SZ: 16.675,- Kč Dar od Pirátů: 20.000,- Kč CELKEM: 36.675,- Kč Výdaje: Tisk plakátů: 3.630,- Kč Výlep plakátů: 6.318,- Kč Tisk volebních novin 16.675,- Kč Distribuce volebních novin: 2.517,- Kč Tisk letáků: 2.178,- Kč Vrácení nevyčerpaného více»

Poděkování voličům

13. 10. 2014  |  Děkujeme všem voličům, kteří přišli ke komunálním volbách a projevili tak zájem podílet se na rozhodování o budoucnosti Poděbrad. Zvláště děkujeme těm, kteří podpořili kandidátky a kandidáty Strany zelených. Díky Vám bude zelený hlas Kláry Jiráskové slyšet v zastupitelstvu i další čtyři roky. Kolik hlasů získali členové SZ v těchto více»

Navrhujeme zveřejňovat zápisy z rady města a veškeré podklady pro zastupitelstvo. O návrhu rozhodnou radní v pondělí 25. srpna 2014

24. 8. 2014  |  Možnosti občanů seznámit se s rozhodováním vedení města Poděbrady jsou v porovnání s jinými městy nedostatečné. Například nejsou zveřejňovány zápisy z jednání rady nebo kompletní podklady před jednáním zastupitelstva. Poděbradské fórum, zelení a Piráti to chtějí změnit, proto vypracovali návrh na změnu jednacích řádů rady a zastupitelstva, o němž v pondělí 25. srpna 2014 rozhodne více»

Nový nadjezd v Poděbradech zhorší podmínky pro pěší. Město kvůli úsporám zrušilo schodiště

18. 8. 2014  |  Nadjezd v Koutecké ulici měl urychlit cestu přes železniční trať, pomůže však jenom autům. Město totiž zrušilo původně plánovaná schodiště a chodníky. Zastupitelé koalice Poděbradského fóra, Zelených a Pirátů budou požadovat, aby bylo slibované schodiště dostavěno. V březnu tohoto roku poklepem na základní kámen začala výstavba dlouho očekávaného přemostění železniční trati v Koutecké více»