Město promeškalo příležitost postavit bazén

18. 6. 2022  |  Nejspíš si pamatujete, že před čtyřmi lety probíhalo zároveň s komunálními volbami referendum o stavbě krytého plaveckého bazénu v Poděbradech. Referendum iniciovali členové jedné z kandidujících stran a byl to jejich hlavni předvolební “trhák” pro voliče. Zmíněná strana ve volbách uspěla, v koaličních jednáních vyjednala pozici místostarosty a v dokumentu více»

Politické ovládnutí Poděbradských novin úspěšně završeno

16. 11. 2020  |  Starosta bude v redakční radě nového Poděbradského zpravodaje a bude se podílet na schvalování všech článků. Ostatní členy redakční rady si vybrala rada města. Začátkem letošního roku rozhodla rada města o zrušení Poděbradských novin a argumentovala přitom finančními úsporami, které se ukázaly být dosti pochybné. Před zrušením Poděbradských novin si radnice více»

Kdy bude odvezena z Obory nelegální navážka? Nikdy! Vyrostou na ní domy.

20. 8. 2020  |  Začátkem roku 2018 dostal tehdejší zastupitel (dnes radní) Poděbrad Miroslav Káninský pokutu od úřadů za protizákonnou navážku zeminy v aktivní zóně stoleté vody vedle jízdárny v Oboře. V průběhu roku 2017 tam totiž nechal navršit tři hromady stavebního materiálu. Šlo o materiál odvezený ze stavby v místě bývalých jatek na druhém břehu řeky na více»

Vyzýváme vedení města, aby zastavilo kácení na hřišti FK Bohemia Poděbrady

14. 2. 2019  |  Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady. Důvodem je probíhající rekonstrukce sportovních ploch, na kterou město přispělo fotbalistům darem ve výši deset milionů korun. K žádosti o poskytnutí daru, kterou předložili zastupitelstvu v roce 2018, přitom fotbalisté uvedli, že součástí projektu kácení nebude. Vyzýváme více»

Nový územní plán umožní stavět rodinné domy na okraji Obory

11. 2. 2016  |  V pondělí 25. ledna 2016 proběhlo veřejné projednání návrhu nového územního plánu Poděbrad. Návrh byl zpracován v souladu s pokyny, které schválilo zastupitelstvo 30. května 2012. Už schválením těchto pokynů vyhovělo zastupitelstvo žádosti majitelů pozemků p.č. 30/35 a 30/36 v k.ú Polabec (PaeDr. Miroslav Káninský a Ing. Petr Báša), aby tyto pozemky (o více»

Pozvánka na seminář k městské mobilitě a na výstavu Města s dobrou adresou

17. 1. 2016  |  Zveme vás na výstavu Města s doboru adresou, která se koná v Poděbradech na kolonádě a na městském úřadě ve dnec 18.1.2016 až 5.2.2016. Více informací o výstavě zde: http://www.cyklokonference.cz/dobra-adresa/ Na závěr výstavy 4.2.2016 se koná také seminář k udržitelné městské mobilitě, na který jste také zváni. Více informací o semináři více»

Město by mělo více podporovat cyklodopravu

29. 9. 2015  |  Kola patří k Poděbradům jako gondoly k Benátkám a politika radnice by měla tuto skutečnost odrážet; na cyklisty se ale bohužel spíše zapomíná. Příkladem budiž poslední jednání zastupitelstva, které schválilo návrh nového statutu lázeňského místa Poděbrad: statut nejenže neobsahuje podporu nemotorové dopravy, která přitom významně napomáhá udržet klidný charakter lázeňského města, ale více»

Aktivní občanství nebo politická korupce?

5. 3. 2015  |  Dovolím si reagovat na článek pana Miloše Mikolandy s názvem „Ochrana přírody nebo ekoterorismus“ z minulého čísla PN. Podle autora článku jsem nedoložil tvrzení, že projekt čerpací stanice u OD Tesco prokazatelně zhorší životní prostředí. Budu tedy citovat z dokumentace EIA, části zabývající se vlivy na ovzduší: příspěvek k emisní zátěži NO2 0,021 μg.m-3, více»

Proč si platíme politiky?

6. 2. 2015  |  Redakce PN mě požádala o krátké vyjádření k projektu čerpací stanice u OD Tesco, který realizuje společnost Benzina. Přední Lhota je vesnice rozdělená na dvě části silnicí první třídy, po které denně projede až 10.000 automobilů. Z nich velká část jsou kamiony. Důsledkem toho je nadlimitní úroveň hluku, která má prokazatelný vliv více»